Child Category

Showbiz Việt 2016: Nhiều scandal và “trò lố”!

Sơn Tùng bị tố “đạo nhái”, hàng loạt người đẹp bị phạt vì thi chui, nghệ sĩ bị cấm diễn vì mặc phản cảm và hiện tượng “Công chúa Thủy Tề”… Nhiều “trò lố” vẫn tồn tại trong showbiz Việt gây nhức nhối.
Ca sĩ bị tố “đạo nhái”
Có thể nói, năm 2016 vấn đề “đạo nhạc” vẫn chưa hết “nóng”. Vừa ra mắt vào ngày 3/8, MV “Chúng ta không thuộc về nhau” của Sơn Tùng đã dính nghi […]

Through the cites of the word in classical

Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years (more…)