Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
(Mảng kinh doanh thiết bị)

SƠ ĐỒ CHI NHÁNH CÔNG TY

Liên hệ hỗ trợ?

Liên hệ với chúng tôi tại văn phòng đại diện gần bạn nhất hoặc gửi yêu cầu kinh doanh trực tuyến.

Thiết bị hoạt động tốt, ổn định, phần mềm có tính ứng dụng cao. Các thầy cô hài lòng với sản phẩm thiết bị giáo dục cho do V-Plus cung cấp.

Trường ĐH Kinh tế quốc dân