CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN GIAO HÀNG

Thông thường sau khi nhận được thông tin đặt hàng chúng tôi sẽ xử lý đơn hàng trong vòng 24h và phản hồi lại thông tin cho Đại lý về việc thanh toán và giao nhận. Thời gian giao hàng thường trong khoảng từ 3-5 ngày kể từ ngày chốt đơn hàng hoặc theo thỏa thuận với Đại lý khi đặt hàng. Tuy nhiên, cũng có trường hợp việc giao hàng kéo dài hơn nhưng chỉ xảy ra trong những tình huống bất khả kháng như sau:
+ Nhân viên công ty sẽ liên lạc với Đại lý qua điện thoại không được nên không thể giao hàng.
+ Địa chỉ giao hàng Đại lý cung cấp không chính xác hoặc khó tìm.
+ Các nguyên nhân thời tiết bất lợi cho việc giao hàng.