Máy chiếu tiêu cự gần dùng cho bảng tương tác V-PLUS VL 2800WB-N

  • Độ  sáng: 3.500 ASLM
  • Độ phân giải: XGA.
  • Số lượng pixel: 1024×768.
  • Trọng lượng: 3.4 kg.