CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

1. Trường hợp Đại lý lấy hàng tại kho hàng của V-PLUS
– Đợt 1: Đại lý tạm ứng cho V-PLUS khi đặt hàng bằng email/zalo qua Thư Ký Kinh Doanh của V-PLUS.
– Đợt 2: Đại lý thanh toán nốt giá trị còn lại của hợp đồng trước 1 ngày khi đơn vị vận chuyển của Đại lý đến kho hàng của V-PLUS lấy hàng.

2. Trường hợp Đại lý muốn V-PLUS vận chuyển hàng hóa nhưng không lắp đặt sản phẩm
+ Đợt 1: Đại lý tạm ứng cho V-PLUS khi đặt hàng bằng email/zalo qua Thư Ký Kinh Doanh của V-PLUS.
+ Đợt 2: Đại lý thanh toán nốt giá trị còn lại của hợp đồng trước 1 ngày khi V-PLUS giao hàng đến chân công trình cho Đại lý.

3. Trường hợp Đại lý muốn V-Plus vận chuyển và lắp đặt sản phẩm
+ Đợt 1: Đại lý tạm ứng cho V-PLUS khi đặt hàng bằng email/zalo qua Thư Ký Kinh Doanh của V-PLUS.
+ Đợt 2: Đại lý thanh toán 1 phần giá trị hợp đồng trước 1 ngày khi V-PLUS giao hàng đến chân công trình cho Đại lý.
+ Đợt 3: Đại lý thanh toán nốt giá trị còn lại của hợp đồng trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu, bàn giao.