480.000

Bộ chia tín hiệu học sinh

  • 02 cổng D-sub 15 pin
  • 02 cổng rack 10 pin
  • Nguồn điện: 12V
  • Chia tín hiệu kết nối từ máy giáo viên cho hai máy học sinh
  • Chuyển tải nối tiếp tín hiệu đến một bộ chia tín hiệu học sinh khác
Category: