16.540.000

 Máy chiếu vật thể
– Độ phân giải : 750TV lines.
– Zoom : 9X optical,8X digital
– Phạm vi : max 13.5’x10.6’-Min 0.1’x0.1’
– Nguồn điện : 12V.