162.400.000

Phòng học ngoại ngữ chuyên dụng

Phòng học ngoại ngữ tương tác được chúng tôi xây dựng đúng với tiêu chuẩn của Bộ giáo dục và đào tạo quy định, theo quyết định 1400/QĐ-TTG của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt đề án “ Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục Quốc dân giai đoạn 2008-2020”.

Thiết bị bao gồm:

  • Máy tính giáo viên.
  • Phần mềm điều khiển hệ thống Lab SGTel Solf 2020.
  • Phần mềm dạy học tiếng Anh theo chuẩn Châu Âu A1-C2.
  • Bộ điều khiển trung tâm.
  • Bộ điều khiển học viên.
  • Tai nghe có Micro giáo viên và học sinh.
  • Cassette chuyên dụng.
  • Bảng tương tác thông minh.
  • Chân bảng có giá treo máy chiếu.
  • Bộ điều khiển trung tâm.

Rèn luyện:

– Kỹ năng nghe.
– Kỹ năng nói.
– Kỹ năng thi trắc nghiệm , thi viết .
– Kỹ năng đọc.
– Kỹ năng Viết . (Tùy từng Model)

Ưu điểm:

Đáp ứng mọi nhu cầu học ngoại ngữ từ đơn giản đến phức tạp.