190.000.000

Phòng học ngoại ngữ đa năng

Trang thiết bị của phòng học ngoại ngữ đa năng bao gồm:

  • Máy tính giáo viên
  • Máy tính học sinh
  • Thiết bị điều khiển của giáo viên
  • Thiết bị điều khiển của học viên
  • Thiết bị dùng chung cho cả hệ thống và các thiết bị khác

Rèn luyện:

-Kỹ năng nghe

-Kỹ năng nói

-Kỹ năng đọc

-Kỹ năng viết

-Kỹ năng thi trắc nghiệm, thi viết

-Học tin học

-Thi Online

Ưu điểm:

-Đáp ứng mọi nhu cầu của việc học ngoại ngữ